Uroczystości Funeralne JE. Ks. Biskupa Ryszarda Karpińskiego

Lubelscy Bracia Kurkowi na czele ze Zwierzchnikiem Lubelskiego Bractwa Kurkowego bratem Hetmanem Kazimierzem Gajkiem wzięli udział w uroczystościach funeralnych JE. Ks. Biskupa Ryszarda Karpińskiego, który był oddanym Przyjacielem Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej i wielokrotnie uczestniczył w brackich uroczystościach i przedsięwzięciach. + Requiescat in Pace +

Na ręce Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego przekazano także kondolencje od Amerykańskiego Wojewody Braci Kurkowych gen. BKR Waldemara Niklińskiego:

Chicago, 7 stycznia 2024

Jego Ekscelencja

Metropolita Lubelski

Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik

Wielce Szanowny Księże Arcybiskupie,

na ręce Ekscelencji składamy najszczersze kondolencje dla całego Kleru Arcybiskupstwa, Rodziny i Przyjaciół Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego, który odszedł od nas kilka dni temu.

Przez wiele lat Ks. Biskup Karpiński pełnił zaszczytną i tak ważną funkcje pasterza Polonii w rożnych zakątkach naszego globu, odwiedzając w tej misji również wielokrotnie Chicago, Nowy

Jork, czy Waszyngton DC, gdzie przewodniczył wielu obrzędom religijnym i uczestniczył w uroczystościach polonijnych. Nigdy nie odmawiał audiencji, obdarzał dobrym słowem, wsparciem duchowym, a nawet materialnym zagubionych Polaków na emigracji.

Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że Ks. Biskup Karpiński był prawdziwym Księciem Polonii, którego brak odczuwamy od kilku lat Jego choroby. Biskup Ryszard Karpiński pozostanie na

zawsze w naszych sercach, modlitwach i wspomnieniach.

W imieniu wszystkich Braci i Sióstr Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie składam najgłębsze kondolencje.

Pokój Jego Duszy!

Waldemar Niklinski, MD

General Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej

Amerykański Wojewoda Braci Kurkowych

Prezes Okręgu Amerykańskiego

Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich

Może Ci się również spodoba