Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZOHiS w Pieczyskach

Na zaproszenie Prezesa Okręgu Mazowieckiego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Mazowieckiego Wojewody Braci Kurkowych, gen. BKRP Władysława Krzyżanowskiego, w jego letniej rezydencji w miejscowości Pieczyski odbyło się posiedzenie Prezydium ZOHiS – Generalności Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, poszerzone o zaproszonych gości na czele z Honorowym Bratem Kurkowym Rzeczypospolitej Jaśnie Oświeconym Krzysztofem Konstantym Księciem Radziwiłłem oraz Wielkopolskim Wojewodą Braci Kurkowych, gen. BKRP Andrzejem Borowskim – prezesem Okręgu Wielkopolskiego ZOHiS.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano plan pracy Zjednoczenia na najbliższy kwartał, uzgadniając m.in. organizację uroczystości honorujących imieniny Córki Generała Andersa – Anny Marii Anders – Honorowej Damy Kurkowej Rzeczypospolitej, Ambasador RP w Rzymie, które w porozumieniu z Jej Ekscelencją, zaplanowano w Warszawie na 24 lipca bieżącego roku. Ponadto Prezydium Zjednoczenia zaplanowało odbycie w ciągu najbliższych trzech miesięcy Walnego Zgromadzenia Zjednoczenia.

Po zakończeniu obrad Prezydium Zjednoczenia gościnny gospodarz, wojewoda bracki, gen. BKRP Władysław Krzyżanowski zaprosił Władze Zjednoczenia, a także Siostry i Braci Kurkowych z Mazowsza, Podlasia i Wielkopolski na biesiadę u Wielkiego Regimentarza Zjednoczenia. Jej gościem był także Oficjał Generalny Zjednoczenia dyrektor Oddziału Jurydycznego ZOHiS gen. BKRP Robert Stanisławski.

Może Ci się również spodoba