Autor: admin

Nowy Sztandar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wolinie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wolina w związku z przypadającą w 2020 roku dziesiątą rocznicą reaktywacji Bractwa postanowiło wykonać nowy sztandar, symbolizujący historię i podkreślający więź z Wolinem. W trakcie uroczystości dziesięciolecia planowane jest jego...

Rocznica Konfederacji Barskiej w Okręgu Podlaskim Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej

Prezes Okręgu Podlaskiego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, zwany Podlaskim Wojewodą Braci Kurkowych, generał BKRP Wojciech Strzałkowski zwierzchnik Białostockiego Bractwa Kurkowego zorganizował obchody 252 rocznicy Konfederacji Barskiej. więcej w artykule –...

Imieniny Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej wspólnie z Warszawskim Bractwem Kurkowym im. Jana Kilińskiego z okazji Uroczystości św. Kazimierza Królewicza złożyło doroczną wizytę imieninową Jego Eminencji Ks. Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi Metropolicie Warszawskiemu....

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej zarejestrowane !

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. W dniu 16 kwietnia 2019 roku w KRS zostało zarejestrowane nowe Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Inicjatorem powołania nowego Zjednoczenia było Kurkowe...

Czwarta inwestytura Rycerskiego Orderu św. Brunona

1.lipca 2019 Kraków we wspomnienie św. Ottona, biskupa P.T. Siostry i Bracia Kurkowi w całym Kraju Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich „Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej” w oparciu o § 3 pkt 5 statutu Zjednoczenia w...