Autor: admin

Warszawskie Bractwo Kurkowe utworzyło Fraucymer Warszawski.

Zarząd Warszawskiego Bractwa Kurkowego powołał do życia sekcje niewieścią, zrzeszającą Warszawskie Damy Kurkowe. Nowa jednostka organizacyjna Bractwa otrzymała nazwę Fraucymeru Warszawskiego. Fraucymerem kieruje Wielka Ochmistrzyni Warszawska siostra Agnieszka Jarocka. Więcej, czytaj w artykule https://ikrakow.info/artykul/warszawskie-bractwo-kurkowe/1167957

XVII rocznica śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego

We czwartek 11 lutego 2021 roku Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP oraz Instytutem Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, zorganizowało uroczyste obchody rocznicy...

Zarząd Zjednoczenia

Zarząd Zjednoczenia

Hetman Wielki – generał bractwa kurkowego Adam Marian Gołembowski (Poznań) Wielki Kanclerz – generał bractwa kurkowego Gniewomir Gwidon Ireneusz Juda Tadeusz Rokosz – Kuczyński (Kraków) Członek Zarządu – generał bractwa kurkowego – Tomasz Breńko...

Generalność

Generalność

Prezydium Zarządu Zjednoczenia zwane Generalnością tworzą: Prezes – Hetman Wielki: generał bractwa kurkowego Adam Marian Gołembowski (Poznań) Dyrektor Generalny – Wielki Kanclerz: generał bractwa kurkowego Gniewomir Gwidon Ireneusz Juda Tadeusz Rokosz – Kuczyński (Kraków)

Dyrektor Generalny – Wielki Kanclerz

Dyrektor Generalny – Wielki Kanclerz

generał bractwa kurkowego Gniewomir Gwidon Ireneusz Juda Tadeusz Rokosz – Kuczyński (Kraków)

Straż Praw

Straż Praw

Główną Komisję Rewizyjną zwaną Strażą Praw tworzą: Wielki Regimentarz – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: generał bractwa kurkowego Władysław Krzyżanowski (Ostrów Mazowiecka) Regimentarz – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: generał bractwa kurkowego Marian Turowski (Białystok) Pisarz...