Poznańskie Bractwo Strzeleckie zarejestrowane!

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował w Poznaniu nową organizację Poznańskie Bractwo Strzeleckie pod numerem KRS: 0001003067, nr NIP 7831868667, nr REGON 523698866.

Akt Założycielski nowego Bractwa brzmi następująco:

„Działo się to 2022 Roku Pańskiego, gdy grupa zasłużonych dla regionu Wielkopolski przedstawicieli opiniotwórczych społeczności, w imię honoru i szacunku do idei szlachetnych, postanowiła o utworzeniu Poznańskiego Bractwa Strzeleckiego. W gronie członków założycieli znaleźli się: Adam Gołembowski, Robert Stanisławski, Andrzej Borowski, Leszek Kaseja, Dominik Górny, Piotr Dwornicki, Tomasz Januszewski, Tomasz Lorek, Józef Wache, Marek Konieczka.

Mając na względzie dobro ojczyzny lokalnej jak i tej wielkiej, co się Polską zwie, ustalono, że Bractwo w swojej roli i celu istnienia będzie kontynuatorem i spadkobiercą działających w Poznaniu w okresie do II wojny światowej Bractw Kurkowych, których tradycje sięgają 1253 roku. Będzie też elitarnym, dobrowolnym, patriotycznym i samorządnym stowarzyszeniem.

Statut Bractwa, aby dać zadość tradycjom najgodniejszym, przyjęto podczas uroczystego zebrania w Domu Żołnierza, mieszczącym się przy ulicy Niezłomnych 1 w Poznaniu. Najwyższy dokument programowy zatwierdzono jednogłośnie uchwałą w dniu 13 września 2022 Roku Pańskiego. Tego dnia ukonstytuował się również pierwszy w historii zarząd Bractwa, a w jego gremium zasiedli: prezes Adam Gołembowski, wiceprezes Robert Stanisławski, sekretarz Dominik Górny, skarbnik Lech Kaseja, członek Zarządu Andrzej Borowski.

Ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, po wszech rzeczy pamiątkę, Akt Założycielski Poznańskiego Bractwa Strzeleckiego,

stosownymi podpisami i pieczęciami kontrasygnują członkowie-założyciele”

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej z radością wita w wielkiej rodzinie brackiej nową bracką organizację i życzy powodzenia w rozwoju nowego Bractwa.

Może Ci się również spodoba