Proklamacja Ustanowienia Wołyńskiego Oddziału Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich oraz odczytanie Aktu Ustanowienia Wołyńskiego Oddziału ZOHiS BK RP

06.01.2024 A.D. Objawienie Рańskie (Trzech Króli) w Łucku (Ukraina).

Proklamacja Ustanowienia Wołyńskiego Oddziału Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich oraz odczytanie Aktu Ustanowienia Wołyńskiego Oddziału Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Bractwo Kurkowe i Rycerskie Ziemi Wołyńskiej, ZOHiS Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej – przez Wielkiego Kanclerza Gen. Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego. Przysięga Kasztelana Łuckiego pułkownika Sergiusza Prozorowskiego. Pierwsza Instalacja Bractwa Kurkowego Ziemi Wołyńskiej.

Прокламація Встановлення Волинського Відділення Брацтва Куркового Об’єднання Організацій Історичних та Стрілецьких відчитання Акту встановлення Волинського Відділення Брацтва Куркового Об’єднання Організацій Історичних та Стрілецьких.

Присяга Каштеляна Луцького полковника Сергія Прозоровського. Перша Інсталяція Брацтва Куркового Землі Волинської.

Więcej tutajtutaj

Może Ci się również spodoba