Straż Praw

Główną Komisję Rewizyjną zwaną Strażą Praw tworzą:

Wielki Regimentarz – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: generał bractwa kurkowego Władysław Krzyżanowski (Ostrów Mazowiecka)

Regimentarz – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: generał bractwa kurkowego Marian Turowski (Białystok)

Pisarz – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej: generał bractwa kurkowego Robert Robak (Szczecinek)

Może Ci się również spodoba