Województwo Mazowieckie partnerem strategicznym Okazowania Sarmackiego

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej nawiązało współpracę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Adama Struzika. Wyrazem współpracy stało się przyznanie Województwu Mazowieckiemu statusu Partnera Strategicznego przy organizacji wspaniałego przedsięwzięcia, jakim było Okazowanie Sarmackie – VI. Inwestytura Orderu św. Andrzeja Boboli, mająca miejsce w Warszawie w Kościele św. Aleksandra.

Czytaj więcej pod adresem: https://ikrakow.info/artykul/wojewodztwo-mazowieckie/1202976

Może Ci się również spodoba