Apel o czynne uczczenie pamięci nieodżałowanego Brata Piotra Sitarza. Wesprzyjmy zbolałą Rodzinę wpłatami upamiętniającymi Zmarłego !

Bractwa Kurkowe w Polsce poniosły ogromną, niepowetowaną stratę. Nagle i całkowicie niespodziewanie zmarł, w kwiecie wieku, niezwykle zasłużony, znany, ceniony i powszechnie lubiany w całym kraju Brat Kurkowy – Piotr Sitarz – prezes Bractwa Kurkowego w Ostrowie Wielkopolskim. Kawaler Orderu św. Jana Kantego i wielu innych odznaczeń. Inicjator w 2019 roku ogólnopolskiego wydarzenia oddania 100 salw artylerii czarnoprochowej na 100lecie odzyskania Niepodległości. Znawca brackiej historii, tradycji i obyczajów. Jako wybitny strzelec i zwycięzca ogólnopolskich zawodów strzeleckich, Król Kurkowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w latach 2015 – 2018. Niestrudzony organizator pomocy humanitarnej i działalności charytatywnej. Człowiek wielkiego serca. Dusza towarzystwa i wesoły, dowcipny Kompan. Brat Piotr zmarł 3 maja 2020 w Niemczech. Stan epidemii sprawia, że trudno dziś mówić o dacie i formie pogrzebu.

Niewątpliwe jest, że całkowicie niespodziewana i nagła śmierć dostojnego Brata Piotra Sitarza jest niezwykle tragiczna i najboleśniejsza dla Jego Najbliższych – Małżonki i Synka. Także doskonale znanych społeczności brackiej. Gdyż bardzo często razem z Bratem Piotrem uczestniczyli w uroczystościach i wydarzeniach ruchu brackiego w całym kraju. Niewątpliwie uroczystości pogrzebowe Brata Piotra w normalnej rzeczywistości zgromadziłyby rzesze Sióstr i Braci Kurkowych oraz pocztów sztandarowych z całego kraju i zapewne zagranicy. Byłyby wielką, ogólnopolską bracką manifestacją smutku i żalu Ponieważ jednak w stanie epidemii uczczenie naszego Brata osobistą obecnością dla wielu może być utrudnione, lub nawet niemożliwe Zarząd Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej zwraca się z apelem do wszystkich Sióstr i Braci Kurkowych w Polsce o upamiętnienie pamięci Brata Piotra Sitarza indywidualnymi wpłatami na konto jego Małżonki.

Konto w Banku PKO BP:

Ewa Sitarz nr konta: 18 1020 2267 0000 4902 0005 2704

Niech ten symboliczny gest brackiej solidarności w postaci darowizn finansowych zastąpi kwiaty i znicze, które byśmy przywieźli na Jego pogrzeb, gdyby okoliczności pandemii nie przesądzały o rozmiarach i czasie uroczystości pogrzebowych.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich Bractw Kurkowych, Organizacji Strzeleckich i Historycznych, o w miarę możliwości, podjęcie uchwał przekazujących pomoc finansową na rzecz Rodziny Zmarłego Brata. Należy podkreślić, że choć nic nie utuli niezwykłego smutku i żalu Najbliższych, to nasza prywatna i organizacyjna ofiarność pomoże Im udźwignąć niezwykłą, tragiczną i niespodziewaną sytuację, w której Rodzina utraciła Męża i Ojca, a firma Szefa i Właściciela – i to jeszcze w potęgujących problemy, także materialne, okolicznościach śmierci naszego Brata poza granicami kraju, które generują ogromne koszty związane ze sprowadzeniem Dostojnego Zmarłego do Ojczyzny.

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę o przekazaniu pomocy finansowej na rzecz Rodziny brata Piotra Sitarza i apeluje o to, do wszystkich bractw, organizacji i stowarzyszeń.

Cześć Jego Pamięci !

+ Requiescat in Pace +

Może Ci się również spodoba