Informacja n/t zasad prawnych dotyczących darowizn od Sióstr i Braci Kurkowych dla Rodziny Nieodżałowanego Brata Piotra Sitarza

Zarząd Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych – szlachetne Siostry i czcigodnych Braci Kurkowych w całym kraju, że zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba fizyczna może przekazać ze swojego prywatnego konta darowiznę na konto bankowe p. Ewy Sitarz – Małżonki naszego zmarłego Brata Piotra Sitarza.

Zgodnie z prawem wykonanie bankowego przelewu z darowizną, nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem, ani dla darczyńcy, ani dla obdarowanego z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym (PIT).

Kwestie dotyczące darowizn reguluje ustawa o podatku od spadku i darowizn, stanowi ona, że rodzaj darowizn, o który apeluje do Sióstr i Braci Zarząd Zjednoczenia na rzecz Dostojnej Wdowy jest wolna od podatku – tzw. III grupa podatkowa – (darowizna od osób obcych, w wypadku rodziny limity są wyższe), jeżeli OD JEDNEJ OSOBY darowizna nie przekroczy kwoty 4.902zł. (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwa złote) w sumie w ciągu pięciu lat.

Aby skorzystać z ustawowego zwolnienia od podatku Obdarowana jest jedynie zobowiązana do złożenia informacji (na stosownym formularzu) do swojego Urzędu Skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny na swoje konto, pod rygorem utraty prawa do zwolnienia od podatku.

W wypadku większej darowizny od jednej osoby osoby fizycznej, niż kwota 4.902 zł. (wolna od podatku), Obdarowana będzie zobowiązana zapłacić ustawowy podatek w ciągu 1 miesiąca od otrzymania takiej większej darowizny.

Ponadto Zarząd Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej zaznacza, że darowizny na powyższych zasadach mogą Wdowie udzielać także stowarzyszenia i organizacje, a więc także zarejestrowane Bractwa Kurkowe, pod warunkiem, że udzielenie takiej pomocy jest zgodne z ich statutem i uchwałę w tej sprawie podjęły stosowne władze organizacji, upoważnione statutem.

W związku z powyższym Zarząd Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej ponawia apel do P.T Zainteresowanych uczczeniem, zamiast kwiatami i zniczami pamięci Brata Piotra Sitarza, do dokonywania darowizn na konto:

EWA SITARZ nr konta: 18 1020 2267 0000 4902 0005 2704

Może Ci się również spodoba