Nowy Sztandar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wolinie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wolina w związku z przypadającą w 2020 roku dziesiątą rocznicą reaktywacji Bractwa postanowiło wykonać nowy sztandar, symbolizujący historię i podkreślający więź z Wolinem. W trakcie uroczystości dziesięciolecia planowane jest jego poświęcenie.

W związku z powyższym Władze Wolińskiego Bractwa zwróciły się do Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej z prośbą o dofinansowanie kosztów ufundowania sztandaru.

Na wniosek Prezesa Zjednoczenia – Hetmana Wielkiego – brata generała BKRP Adama Mariana Gołembowskiego Zarząd Zjednoczenia podjął uchwałę o przyznaniu środków na współfinansowanie wykonania sztandaru.

Jest to już drugi sztandar w kraju, którego wykonanie współfinansuje ZOHiS Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. W styczniu 2020 roku Zarząd Zjednoczenia przyznał dofinansowanie na wykonanie sztandaru Wielkopolskiej Brygady Wojsk Terytorialnych.

Może Ci się również spodoba