Apel w sprawie ufundowania Chorągwi Podlaskiej Braci Szlacheckiej Wspólnoty św. Floriana

Witam serdecznie

Podlaska Brać Szlachecka – organizacja, kultywująca tradycje i obyczaje szlacheckie, której jestem prezesem chce ufundować chorągiew, którą uszyje i wyhaftuje firma Kramex z Suwałk.

Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w ufundowaniu chorągwi, na której awersie będzie wyhaftowany wizerunek Św. Floriana, na rewersie herb Ślepowron. Chorągiew jest fundowana na cześć naszego Patrona św. Floriana oraz będzie wyrażeniem prośby, aby św. Florian objął  nas swoją opieką i zanosił modlitwy przed Oblicze Stwórcy.

Na rewersie na cześć rodzin posługujących się herbem Ślepowron ,w tym Kuczyńskich, Pułaskich, Lubowickich, Szepietowskich, Stypułkowskich, Olszewskich i wielu innych znamienitych rodów zostanie wyhaftowany herb Ślepowron.

Chcemy tym szczególnie uczcić fundatorów i kolatorów kolejnych kościołów 600 letniej parafii w Kuczynie w tym 5 Braci z Gąsiorowa protoplastów Rodu Kuczyńskich, którzy w 1419 r. ufundowali pierwszy kościół, jak również ich potomków, którzy brali udział w konfederacji barskiej i powstaniach narodowych.

Będzie to również wyraz upamiętnienia fundatorki obecnego kościoła w Kuczynie Joanny z Wulfersów żony Aleksandra Kuczyńskiego z Korczewa.

Na rewersie zostanie wyhaftowane również zawołanie Pro Fide Lege et Rege, co w tłumaczeniu znaczy za wiarę, prawo i Króla, będzie to wyraz naszego przywiązania do wiary, tradycji i służenia Ojczyźnie.

W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów, dlatego też liczymy na Państwa hojność i wsparcia szczytnego celu.

Zaoferowaną pomoc finansową w formie darowizny, prosimy kierować na nr rachunku bankowego: PKO BP SA 76102013320000190203686326 z dopiskiem: „Na chorągiew”. Fundatorzy zainteresowani „gwoździem” wpłaty na powyższe konto powinni wnieść najpóźniej do 10 stycznia 2021.

Sztandar jest dla naszej społeczności ogromnie ważnym symbolem, przypomina historię i tradycję naszego kraju, jest znakiem, który łączy pokolenia. Uświetnia on najważniejsze uroczystości: kościelne i patriotyczne. Niezwykły honor i wyróżnienie spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego.

W zamian za pomoc finansową możemy zaoferować: – certyfikat z podziękowaniem, – dla osób, które wpłacą więcej jak 200 zł przewidziany będzie pamiątkowy gwóźdź.

Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbędzie się 30 stycznia 2021 roku w kościele w Kuczynie.

Bardzo proszę o pomoc i wparcie finansowe tej szczytnej inicjatywy

Z wyrazami szacunku

Prezes Podlaskiej Braci Szlacheckiej

Joanna Bogusz

Tel. 6981128866

Może Ci się również spodoba