APEL Rady Starszych i Władz Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego do wszystkich Sióstr, Dam i Braci Kurkowych w Polsce

Zaproszenie do wszystkich Bractw Kurkowych w Polsce na Narodowy Marsz Papieski w Warszawie w dniu 2. kwietnia 2023 roku.

Święty Jan Paweł Wielki to największy Polak w dziejach naszego Narodu. Dzisiaj oręduje za nami przed Tronem Najwyższego, a ma o co prosić w naszym imieniu, bowiem potrzeba dziś mocy Bożego Miłosierdzia, aby unicestwić wielkie zamieszania, które siły piekielne we współczesnym świecie czynią, dążąc do zniszczenia wszystkich autorytetów i wartości, aby zastąpić je złem, maskowanym utopią światowego i ludzkiego pseudopostępu.

Bractwa kurkowe od ponad ośmiuset lat stoją na straży Bożych Praw, Honoru i Tradycji, „ćwicząc oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Święty Jan Paweł Wielki był bratem kurkowym od 1996 roku. Jednak Jego związki z Braćmi Kurkowymi sięgają jeszcze czasów przedwojennych, bowiem bratem kurkowym był od 1926 roku Leon Wiadrowski, krakowski pozłotnik, wuj sześcioletniego wtedy Karola Wojtyły. W 1939 roku podczas intronizacji krakowskiego króla kurkowego Karol Wojtyła wystąpił w przedstawieniu „Kawaler księżycowy”.

29 maja 1967 r. metropolita krakowski Karol Wojtyła otrzymał kapelusz kardynalski. Dzień później bracia kurkowi wysłali do kardynała pismo z gratulacjami. W odpowiedzi otrzymali list następującej treści: „Serdecznie dziękuję Towarzystwu Strzeleckiemu (Bractwu Kurkowemu) w Krakowie za życzenia przesłane z okazji powołania mnie do świętego Kolegium Kardynalskiego. X Karol Wojtyła„. Bracia wzięli również udział w ingresie kardynała do katedry wawelskiej 9 lipca.

Od tej pory Bractwo Kurkowe regularnie towarzyszyło przyszłemu Ojcu Świętemu przy okazji różnych uroczystości. Między innymi w ponownym pochówku polskiej pary królewskiej Kazimierza Jagiellończyka i jego małżonki królowej Elżbiety Rakuszanki w 1973, a przede wszystkim w dorocznej Procesji Bożego Ciała i później w przywróconych procesjach świętego Stanisława oraz innych wydarzeniach. Dlatego właśnie do Braci Kurkowych 17. listopada 1999 roku na Placu świętego Piotra w Watykanie, w czasie Audiencji Generalnej, skierował święty Jan Paweł Wielki słowa szczególne – „Innych nie było, gdy Wy staliście przy mnie.”

Mówiąc to w Watykanie, Ojciec święty miał na myśli słowa, które wypowiedział jeszcze jako kardynał 20. stycznia 1974 r. w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Krakowie, gdy święcił sztandar Bractwa Kurkowego, podkreślając znaczenie obecności Braci Kurkowych na uroczystościach religijnych w trakcie komunistycznego zniewolenia. Podczas homilii powiedział wtedy: „Może jest to dobry moment, ażeby podziękować Bractwu Kurkowemu za to, że pielęgnuje tradycje eucharystyczne w Krakowie od tylu wieków. I że pielęgnuje je również dzisiaj, uczestnicząc w procesji Bożego Ciała, nadając tej dzisiejszej, dwudziestowiecznej procesji Bożego Ciała jakiś wyraz stuleci, łącząc to, co było, z tym, co jest; ukazując całemu dzisiejszemu społeczeństwu krakowskiemu, że rośnie ono z tego samego korzenia, że jest dalszym ciągiem, żywym przedłużeniem tego, które było niegdyś za czasów Piastowskich, za czasów Jagiellońskich, w tych czasach, kiedy Bractwo Kurkowe powstało„.

Dzisiaj nadszedł czas, aby ponownie Bracia Kurkowi zwarci stanęli przy Ojcu świętym Janie Pawle Wielkim, jak na procesjach w czasach nocy komunistycznego zniewolenia.

Dlatego Warszawskie Bractwo Kurkowe im. Jana Kilińskiego apeluje do wszystkich Sióstr, Dam i Braci Kurkowych oraz serdecznie zaprasza i prosi wszystkie Bractwa Kurkowe w Polsce, do których dotrze ten apel, aby jak najliczniej stawić się na Narodowy Marsz Papieski w Warszawie w dniu 2. kwietnia 2023 roku.

Spotkajmy się w naszych tradycyjnych mundurach i kontuszach na Rondzie Dmowskiego o godz. 10.00 pod Bracką Chorągwią wraz ze sztandarami Bractw z różnych stron kraju i razem z tysiącami Polaków udajmy się w modlitewnym Narodowym Marszu Papieskim pod Krzyż na Placu Marszałka Piłsudskiego, a potem na Plac Zamkowy i do Katedry św. Jana, gdzie sprawowana będzie Eucharystia Palmowej Niedzieli.

Podejmijmy trud przybycia do Warszawy, aby z odwagą, determinacją i dumą stanąć przy relikwiach świętego Papieża Jana Pawła Wielkiego i wypełniać dziś, żywą treścią papieskie słowa skierowane do Braci Kurkowych 17. listopada 1999 roku na Placu świętego Piotra w Watykanie, w czasie Audiencji Generalnej, gdy święty Papież powiedział: „Bardzo się cieszę z obecności Bractwa Kurkowego (…) Pozdrawiam was i życzę abyście stare tradycje związane z waszym bractwem rozwijali i przekazywali następnym pokoleniom.

A w 2001 roku święty Jan Paweł Wielki w ramach pielgrzymki Bractw Kurkowych z całej Europy dodał: „Serdecznie pozdrawiam członków Bractw Kurkowych /…/ Cieszę się, że mogę Was gościć w Watykanie. Wasza obecność żywo przypomina mi wszystkie uroczystości kościelne /…/, podczas których nigdy nie brakowało Bractwa Kurkowego. Jako biskup krakowski byłem związany z /…/ Bractwem i zawsze żywiłem uczucia głębokiego szacunku dla Waszej wielowiekowej tradycji oraz dla Waszego czynnego zaangażowania w życie społeczne, kulturalne i religijne lokalnych środowisk, bez względu na sytuację polityczną kraju. Podtrzymujcie tę dobrą tradycję. Niech też nigdy nie gaśnie w Waszych sercach rycerska gotowość do obrony najbardziej potrzebujących i do niesienia im pomocy w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia”.

WIELKI KANCLERZ

Towarzystwa Rycerskiego

Braci Kurkowych

gen. BKR Gniewomir Rokosz – Kuczyński

PREZES

Warszawskiego Bractwa Kurkowego

im. Jana Kilińskiego

gen. BK Marek Kazimierz Zaczek

HETMAN – ZWIERZCHNIK

WIELKI REGIMENTARZ

Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego

gen. BK prof. Sławomir Ciołek Czarnecki

PODKANCLERZY

Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego

gen. BKR Sławomir Ambroziak

UWAGA !!!

Warszawskie Bractwo Kurkowe im. Jana Kilińskiego prosi wszystkie P.T. Siostry i Braci Kurkowych przybywających do Warszawy

o potwierdzenie przybycia poszczególnych Bractw wraz ze sztandarami i ewentualną informację o planowanej ilości uczestników z poszczególnych Bractw.

Informacje prosimy przesyłać do 31. marca na adres e-mail: biuro@bractwokurkowerp.pl

Może Ci się również spodoba