Autor: admin

Wizyta Jej Ekscelencji Ambasador Anny Marii Anders Costa w Lublinie

Jej Ekscelencja Ambasador Anna Maria Anders Costa rozpoczęła wizytę w Lublinie, witana przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Lublina, Rektora KUL-u i Dowódcę Brygady Wielonarodowej oraz Hetmana Lubelskiego Bractwa Kurkowego Kazimierza Gajka. Więcej...

Rejs po Zalewie Zegrzyńskim – ugruntowywanie i umacnianie przyjacielskich stosunków pomiędzy polskimi i amerykańskimi instytucjami przemysłu zbrojeniowego

Delegacja Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, na czele z Wielką Ochmistrzynią Warszawską siostrą pułkownik Bractwa Agnieszką Jarocką oraz bratem podkanclerzym Sławomirem Ambroziakiem Marszałkiem Okręgu Mazowieckiego Zjednoczenia, uświetniła swą obecnością, salwami artylerii czarnoprochowej oraz okolicznościowymi vivatami,...

Instalacja Turyferariusza Zjednoczenia Bractwa Kurkowego

Instalacja Wielkiego Turyferariusza Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, wręczenie pierścieni generalskich coins’a Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta 3 maja, Białystok, Archikatedra i siedziba konsulatu Republiki Chorwacji. Zobacz notkę w Obiektywie TVP.

Ostatnie pożegnanie Damy Kurkowej śp. Marianny Leśniak

Generalność Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – Prezydium Zarządu Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich pośmiertnie uhonorowało Mariannę Leśniak tytułem Damy Kurkowej Brackiego Rycerskiego Orderu Św. Jana Kantego Więcej tutaj