Autor: admin

Województwo Mazowieckie partnerem strategicznym Okazowania Sarmackiego

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej nawiązało współpracę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Adama Struzika. Wyrazem współpracy stało się przyznanie Województwu Mazowieckiemu statusu Partnera Strategicznego przy...

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej promowało Województwo Podlaskie

Generalność Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej zorganizowała w Kuczynie, w Powiecie Wysokomazowieckim, na terenie Województwa Podlaskiego, Okazowanie Sarmackie – Podlaską Introdukcję Relikwii świętego Floriana pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego....

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZOHiS w Pieczyskach

Na zaproszenie Prezesa Okręgu Mazowieckiego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Mazowieckiego Wojewody Braci Kurkowych, gen. BKRP Władysława Krzyżanowskiego, w jego letniej rezydencji w miejscowości Pieczyski odbyło się posiedzenie Prezydium ZOHiS – Generalności Bractwa...

Warszawskie Bractwo Kurkowe utworzyło Fraucymer Warszawski.

Zarząd Warszawskiego Bractwa Kurkowego powołał do życia sekcje niewieścią, zrzeszającą Warszawskie Damy Kurkowe. Nowa jednostka organizacyjna Bractwa otrzymała nazwę Fraucymeru Warszawskiego. Fraucymerem kieruje Wielka Ochmistrzyni Warszawska siostra Agnieszka Jarocka. Więcej, czytaj w artykule https://ikrakow.info/artykul/warszawskie-bractwo-kurkowe/1167957

XVII rocznica śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego

We czwartek 11 lutego 2021 roku Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP oraz Instytutem Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, zorganizowało uroczyste obchody rocznicy...

Zarząd Zjednoczenia

Zarząd Zjednoczenia

Hetman Wielki – generał bractwa kurkowego Adam Marian Gołembowski (Poznań) Wielki Kanclerz – generał bractwa kurkowego Gniewomir Gwidon Ireneusz Juda Tadeusz Rokosz – Kuczyński (Kraków) Członek Zarządu – generał bractwa kurkowego – Tomasz Breńko...