Zjednoczenie Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej z wizytą u Sekretarza Generalnego EGS

Prezes Zjednoczenia gen. Adam M. Gołembowski, Sekretarz Generalny EGS Peter – Olaf Hoffmann, pilski brat kurkowy Arno Giese, Wielki Kanclerz Zjednoczenia gen. Gniewomir Rokosz – Kuczyński

Delegacja Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej została przyjęta w Nadrenii – Westfalii w Niemczech przez Sekretarza Generalnego EGS ( z niem. Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen) Petera – Olafa Hoffmanna.

EGS – po polsku Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców – jest ponadnarodową instytucją zrzeszającą bractwa kurkowe z różnych regionów Europy. Na jej czele stoi książę Charles-Louis Prinz von Merode, a patronem jest Głowa Domu Cesarskiego Jego Cesarsko – Królewska Wysokość arcyksiążę Karol Habsburg Lotaryński, wnuk ostatniego Cesarza Austro – Węgier. Najbardziej prestiżowym, europejskim wydarzeniem organizowanym przez EGS jest odbywane co trzy lata strzelanie o tytuł Europejskiego Króla Strzelców, czyli Europejskiego Króla Kurkowego.

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej w 2019 roku złożyło wniosek do Władz EGS o przyjęcie do grona członków Wspólnoty. Wizyta u Sekretarza Generalnego wiązała się z omówieniem kolejnych kroków związanych z akcesem Zjednoczenia do struktur EGS. Sekretarz Generalny EGS przedstawił delegacji Zjednoczenia sugestie dotyczące doprecyzowania drobnych szczegółów statutu Zjednoczenia, aby w pełni odpowiadał duchowi statutu EGS. Delegacja Zjednoczenia wszystkie wyrażone uwagi Sekretarza Generalnego EGS przyjęła jako możliwe do zaakceptowania i zobowiązała się do ich rekomendowania i przedstawienia w formie poprawek do statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, planowanym w 2020 roku.

Spotkanie przebiegło w niezwykle przyjacielskiej, brackiej atmosferze, której ukoronowaniem było odznaczenie w trakcie oficjalnego obiadu Sekretarza Generalnego EGS Petera – Olafa Hoffmanna okolicznościowym Złotym Medalem 450lecia Unii Lubelskiej przez Prezesa Zjednoczenia Adama Mariana Gołembowskiego.

Dekoracja Złotym Medalem 450lecia Unii Lubelskiej Sekretarza Generalnego EGS

Może Ci się również spodoba